Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich jest najstarszą placówką szerzącą kulturę na terenie gminy Świnice Warckie.

Początki jej działalności sięgają bowiem  roku 1947, pierwsze wpisy w księgach inwentarzowych rozpoczynają się w roku 1958. Na przestrzeni dziesiątek lat w każdej większej miejscowości funkcjonowały, odpowiednio wyposażone punkty biblioteczne oraz dwie filie: w Piaskach oraz w Chwalborzycach (w 1981 roku przekształcona w Punkt biblioteczny). Biblioteka prężnie się rozwija rozszerzając i dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb publiczności czytającej i innych użytkowników biblioteki. Oferuje nowy, bogaty księgozbiór oraz kilkanaście tytułów prenumerowanych czasopism.
Od 2003 roku pozyskuje środki z różnych programów realizując założenia Planu Rozwoju Biblioteki:

  • w 2003 roku przy bibliotece rozpoczął swoją działalność Punkt Informacji Turystycznej,
  • od 2004 r. biblioteka pozyskuje dodatkowe środki z MKiDN na zakup nowości wydawniczych,
  • w latach 2007/2008 realizowała projekt – Biblioteka Centrum Informacji Lokalnej, w ramach którego m.in. pomieszczenia biblioteczne zostały wyremontowane i przystosowane zostały do potrzeb młodych użytkowników,
  • od 2007 r. w ramach programu Instytutu Książki funkcjonuje przy bibliotece Dyskusyjny Klub Książki (obecnie funkcjonują już 3 kluby: 1 dla dorosłych i 2 młodzieżowe).
  • 2008 biblioteka pozyskała 4 zestawy komputerowe w ramach programu „Ikonka”,
  • w 2009 r., jako pierwsza w powiecie łęczyckim aplikowała do wieloletniego Programu Rozwoju Bibliotek pozyskując kolejne zestawy komputerowe, drukarki, projektory itp.
  • w 2013 roku zainicjowała powstanie Partnerstwa na rzecz rozwoju edukacji czytelniczej, które firmuje m.in. cykliczną integracyjną imprezę edukacyjną - Gry uliczne oraz akcję promującą książkę, czytelnictwo oraz zdrowy tryb spędzania wolnego czasu,
  • w 2012 r. przystąpiła do programu Kraszewski – Komputery dla bibliotek, dzięki czemu od 2014 roku jest skomputeryzowana i posiada, podpięty na swojej stronie internetowej Katalog online.
  • w 2015 r. biblioteka pozyskała dola swoich odbiorców również tablety

Biblioteka przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu oferując nieodpłatny (dzięki wsparciu Fundacji Orange) dostęp do komputerów, Internetu i WiFi zarówno w siedzibie jak i w filii, organizując szkolenia oraz indywidualną naukę obsługi komputera.Ponadto biblioteka organizuje: spotkania autorskie, spektakle teatralne, konkursy, lekcje z przysposobienia czytelniczego itp. Zarówno młodzież jak i dorośli mają do dyspozycji konsolę X-box z czujnikiem kinect.

 

***

POWSTANIE BIBLIOTEKI W ŚWINICACH W.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ TERYTORIALNA, ZMIANY ADMINISTRACYJNE

Rok 1945 - gminy, powiaty, województwa Świnice W. należą do powiatu tureckiego w województwie poznańskim do marca 1950 r.

Rok 1954 - likwidacja gmin wiejskich- powstanie Gromadzkich Rad Narodowych ( Świnice W., Piaski i Chwalborzyce). Gromady Piaski i Świnice należały do powiatu łęczyckiego. Natomiast gromady Chwalborzyce i Zelgoszcz należały do powiatu poddębickiego. W roku 1956 - powstał powiat Poddębice, do którego włączone zostały: Kozanki, Chwalborzyce, Zaborów i Pęgów.

Rok 1973 -likwidacja gromad. Powstają gminy.

1 stycznia 1973r.- utworzono w powiecie łęczyckim Gminę Świnice Warckie. Powstała ona ze zlikwidowanych gromad: Piaski, Świnice Warckie, Chwalborzyce i Zelgoszcz. Z byłej gromady Chwalborzyce, do naszej gminy włączono wsie: Chwalborzyce, Kozanki Podleśne, Chorzepin i Domanin, a pozostałe wsie włączono do gminy Uniejów. Na skutek starań mieszkańców, wieś Domanin została włączona do gminy Dąbie. Ze zlikwidowanej gromady Zelgoszcz do Świnic przeszły wsie Tolów i Ładawy. Wówczas gmina Świnice Warckie liczyła wówczas 22 sołectwa.

1 czerwca 1975r.- nastąpił nowy podział administracyjny kraju na 49 województw. Wówczas gmina Świnice Warckie przyłączona zostaje do województwa Konińskiego, w rejonie Tureckim.

KSIĘGOZBIÓR I CZTELNICY

Pierwszy inwentarz księgozbioru Biblioteki Gromadzkiej w Świnicach W. woj. Łódź, pow. Łęczyca zawiera 198 stronic ponumerowanych, przesznurowanych oraz 3 960 pozycji inwentarzowych /od numeru 1 do numeru 3 960/

Rozpoczyna się datą umieszczoną na stronie tytułowej - 8 stycznia 1958 r., Opatrzony jest pieczęcią o brzmieniu: Gromadzka Biblioteka Publiczna w Świnicach i podpisem S. Kowalewska. Księga ta jest przesznurowana, na końcu ostemplowana pieczęcią-Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świnicach Warckich, opisana i potwierdzona podpisem Pana Kazimierza Lewandowskiego- przewodniczącego prezydium oraz opatrzona datą: 8 stycznia 1959 r.

Pierwszy wpis w tej księdze widnieje z datą 13 września 1958 r.

Do 31 grudnia 1958 r. wpisano 1727 pozycji książkowych wydanych w latach 1947 - 1955. Z tego 80 pozycji pochodzi z "przydziału", zaś pozostałe 1647 pozycji zaznaczony mają "inny sposób nabycia". Można by domniemywać, że były to pozycje, które już znajdowały się w punkcie w Świnicach W. przed utworzeniem Biblioteki Gromadzkiej lub pochodziły z innych bibliotek. Brak natomiast wpisów w rubryce zakup. Zapis taki pojawia się dopiero 11.05.1960 r. Przydział centralny, ale odpłatny. Cała księga inwentarzowa zawiera książki wydane w latach 1947-1964.

W spisie inwentarzowym znajdujemy głównie klasyków literatury rosyjskiej: F. Dostojewski, A. Tołstoj, I. Turgieniew i literatura ideologiczna: W. Lenin, K. Marks, F. Engels, J. Stalin, inni autorzy tacy jak: Balzac, Prus, Żeromski, Sienkiewicz, Konopnicka, Centkiewiczowie, kryminały m.in.: Kosteckiego, A. C. Doyle.

Wśród literatury dla dzieci i młodzieży widnieją m. in. książki: J. Porazińskiej, A. Puszkina, K. Makuszyńskiego, A. Fiedlera, J. Verne, J. O. Curwooda, J. Meisnera.

W roku 1959 dominują: Reymont, Kraszewski, Słowacki, Lem, Tuwim, Broniewski, Orzeszkowa, Dumas, Hemingway, Sienkiewicz i to po kilka egzemplarzy.

Rok 1961 pojawiają się dzieła A. Mickiewicza, L. Kruczkowskiego, Z. Nałkowskiej, M. Brandysa, T. Konwickiego, J. Przymanowskiego, J. Putramenta, R. Bratnego, S. Mrożka, S. Wyspiańskiego, W. Żukrowskiego, J. Steinbecka, T. Manna i innych. W tym również wieloegzemplarzówki. Księgozbiór lat powojennych jest odzwierciedleniem ogólnej wówczas tendencji w skali kraju. Poprzez centralne sterowanie dobierano książki nieszkodliwe ideologicznie.

Po zniesieniu przydziałów, pod koniec lat 80-tych kierownicy bibliotek we współpracy z instruktorami biblioteki Wojewódzkiej w Koninie sami dokonywali zakupów.

15 lutego
Dzień imienin
św. Siostry Faustyny
i liturgiczne wspomnienie
jej wileńskiego
kierownika duchowego
bł. ks. Michała Sopoćki.

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny